Chính sách bảo mật

Chúng tôi, Haagrico.com.vn, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web haagrico.com.vn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân:

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web haagrico.com.vn, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc các phương thức khác. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn cung cấp một cách tự nguyện và đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin đó theo các mục đích được nêu trong chính sách này.

Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để liên lạc, cung cấp thông tin, xử lý đơn hàng, cải thiện dịch vụ và gửi thông tin quảng cáo hoặc tin tức liên quan đến Haagrico.com.vn nếu bạn đồng ý nhận. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc người dùng.

Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiêu chuẩn

như mã hóa SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và gửi thông tin thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp an ninh vật lý và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong hệ thống của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật của thông tin truyền qua internet. Do đó, việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn là tại sự riêng rẽ và rủi ro của bạn.

Quyền riêng tư của bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi thu thập. Bạn cũng có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc gửi thông tin liên quan từ chúng tôi. Để thực hiện những quyền này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp ở phần cuối chính sách này.

Sử dụng cookies:

Trang web haagrico.com.vn có thể sử dụng cookies và công nghệ tương tự để cung cấp và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookies là các tệp nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookies theo chính sách này.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba:

Trang web haagrico.com.vn có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của từng trang web khi bạn truy cập chúng.

Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng thông qua trang web của chúng