Rủi ro do đặc thù ngành

Trồng trọt:

–         Vườn cây của Công ty có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai như bão, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán, và sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và hoạt động trồng trọt của Công ty.

Biện pháp hạn chế rủi ro:

–       Công ty đã mua bảo hiểm cây trồng cho các nông trường cao su và cọ dầu.

–       Công ty có đội ngũ kỹ sư chuyên ngành bảo vệ thực vật sẽ thường xuyên kiểm tra, theo dõi để phát hiện xử lý kịp thời các dịch bệnh hại, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho vườn cây.

Chăn nuôi:

Đàn gia súc có thể chịu ảnh hưởng của các loại bệnh phổ biến đối với gia súc, dẫn đến giảm số lượng và chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Biện pháp hạn chế rủi ro:

Công ty thường xuyên đào tạo đội ngũ thú y có kiến thức chuyên sâu về các bệnh phổ biến của bò,  đồng thời đưa ra các quy trình xử lý vê sinh thức ăn, nước uống, chất thải để hạn chế tối đa phát triển và lây nhiễm mầm bệnh.