Ông Đoàn Nguyên Đức

Năm sinh: 1963

Thâm niên làm việc tại HAGL: từ năm 1992 đến nay

Công tác hiện nay tại HAGL AgricoPhó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Viết một bình luận