Tiêu thụ nước

Công ty chủ trương sử dụng nước tiết kiệm, tác động gián tiếp vào những hoạt động sử dụng nước đáng kể như trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất sẽ đem lại hiệu quả lớn hơn, có ý nghĩa hơn đặc biệt là khi quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng. Các giải pháp cụ thể như sau:

–            Ứng dụng hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel luôn là lựa chọn hàng đầu trong khâu tưới tiêu của các dự án nông nghiệp HAGL Agrico. Hệ thống này cho phép tiết kiệm 50 – 70% lượng nước tưới so với các hình thức tưới thông thường.

–            Nước thải từ các nhà máy chế biến được xử lý và tái sử dụng để tưới cho cây trồng. Nước thải từ các chuồng trại chăn nuôi một phần được xử lý để sản xuất khí điện và phần còn lại được xử lý để tưới cho cây trồng. Biện pháp này giúp Công ty vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước vừa tiết kiệm chi phí cho Công ty.