Ông Đặng Công Trực

mr dang cong truc scaled
Ông Đặng Công Trực

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Apollos (USA),  Cử nhân kinh tế – Đại học Kinh Tế Tp.HCM.

Công tác hiện nay tại HAGL Agrico: Thành viên Ban Kiểm soát