Tầm nhìn & định hướng

Trong năm qua, mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, HAGL Agrico vẫn nỗ lực đưa ra những quyết sách, chiến lược kinh doanh linh hoạt, nhanh nhạy, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình thị trường. Công ty đã đẩy mạnh tái cấu trúc, ưu tiên tập trung khai thác thế mạnh cốt lõi là nông nghiệp với việc trồng các loại cây ăn quả ngắn ngày như Chuối, Dứa, Xoài và nhiều loại trái cây khác… chủ động tạo ra dòng tiền ổn định. Trong chiến lược kinh doanh của mình, HAGL Agrico luôn đặt ra mục tiêu lợi nhuận gắn liền với việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường.