Chiến lược kinh doanh

02/06/2015

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Hoạt động an toàn và bền vững.

- Tạo ra lợi nhuận ổn định.

- Thị phần liên tục được mở rộng và tăng trưởng.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Công ty đã hoạch định và xây dựng chiến lược trong 5 năm tới như sau:

  • Về chiến lược công ty

+ Duy trì hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con. Chọn ngành cốt lõi là trồng trọt và chăn nuôi theo mối liên hệ liên kết dọc, sử dụng chung hạ tầng nông nghiệp.

+ Sử dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để tiết kiệm tài nguyên và tạo ra sự khác biệt.

  • Về chiến lược kinh doanh:

+ Định vị là Công ty trồng trọt và chăn nuôi tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và hàng đầu Việt Nam.

+ Sản phẩm chủ lực là cao su, dầu cọ và bò thịt. Từng bước phát triển cây ăn quả.

+ Khách hàng mục tiêu là các Công ty thuộc ngành công nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu từ nông nghiệp. Các khách hàng trong và ngoài nước tiêu thụ trái cây theo số lượng lớn.

+ Lợi ích cốt lõi cho khách hàng là sự an tâm đối với sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu HAGL Agrico do tính rõ ràng và minh bạch trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.