Tầm nhìn và Sứ mệnh

14/07/2016

Tầm nhìn

Trở thành Công ty nông nghiệp có quỹ đất lớn, phát triển bền vững và đa dạng tại Việt Nam, Lào, Campuchia. HAGL Agrico trở thành thương hiệu Việt Nam được nhiều người biết đến, mang đến sự tự hào cho Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để khai thác tiềm năng đất đai nhằm tạo ra các hàng hóa nông nghiệp hữu ích, cung ứng cho ngành công nghiệp chế biến trong và ngoài nước.